HANE PROJE EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

MÜHENDİSHANE MESLEKİ KARİYER TAMAMLAMA PROJESİ
Almış olduğumuz mühendislik eğitimi kapsamında teknik mühendislik bilgisi yanında bir de mühendislik bakış açısı kazanıyoruz. Ancak, mezun olduktan sonra olayları kritik ve analitik bir süzgeçten geçirebilme, kendini iyi ifade edebilme, sorunların çözümünde doğru yaklaşımlarda bulunabilme gibi yönlerde halen eksiklerimiz mevcut olduğunu görüyoruz. Öğrencilik hayatında yeterli bilince sahip olmadığımızdan büyük çoğunluk gibi sadece dersleri geçmekle yetiniyoruz. Bu da iş hayatının ve bu gibi hususların insan ilişkilerindeki önemini kavramamamız ve kendimizi bu sürece yeterince hazırlamamamızla sonuçlanıyor. Hepsinden önemlisi de hangi hedefe at koşturacağımızı dahi bilmiyoruz. Hayatımızın en önemli kararlarından birini verirken iş bulma telaşı ile, bir an önce bir işe yerleşme çabası içinde kendimizi tartmadan karar veriyor ve belki de hayatımıza çok büyük bir yanlışla başlıyoruz. İşte bu eksikliği gören Mimar Sinan Mühendisler Birliği, kurduğu nitelikli ekiple 18 ay süren bir mutfak çalışması yaparak 4 yıllık bir ders programı çıkarmış, sanayici, akademisyen ve bürokratlarla istişare ederek konuyu olgunlaştırmış, hamilik ve mesleki çalışma grupları programları ile süsleyerek dünyanın her yerinde uygulanabilir olan “Mühendishane” projesini hayata geçirmiştir ve her geçen gün edindiği tecrübelerle bu programı daha verimli hale getirmek için çalışmaktadır. 2019 yılında ilk mezunlarını veren program ilk günkü motivasyonla devam etmekte, eğitmen, öğrenci ve hamiler büyük bir iştiyakla emek vermek suretiyle projeyi sahiplenmektedir. 10’un üzerinde ilde uygulanan projemizi önümüzdeki yıllarda diğer illerimizde de hayata geçirmeyi planlamaktayız. Ayrıca Mimar Sinan Mühendisler Birliği bünyesinde hayata geçen “Mimarhane” ve planlanan diğer kardeş projeler ile farklı disiplinlerdeki öğrencilerin hayata daha iyi hazırlanması adına çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Mühendishane projesi ile kazanılan tecrübeler proje içeriği ile birlikte paylaşılmakta ve danışmanlık desteği verilmektedir.

Mimarhane Nedir?

Mimarhane, Mimar Sinan Mühendisler Birliği tarafından yürütülen  dört yıllık bir eğitim takviye programıdır.

Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

İlk olarak 17 Şubat 2018 tarihinde, İstanbul’daki mimarlık fakültelerinin 1. sınıflarında okuyan 30 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

Akademik eğitim dönemleri ile eş zamanlı olarak, hem güz hem de bahar yarıyılında eğitim verilmekte, bir yarıyıl yaklaşık 10-12 hafta sürmektedir.

Program kapsamında; mimarlık ve mimarlığın etkileşim içinde olduğu çeşitli disiplinler hem teorik hem de uygulamaya yönelik olarak ele alınarak öğrencilerde mesleki farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

Kavramsal eğitimler, tecrübe paylaşımları, atölye çalışmaları, teknik geziler, teknolojik ve mesleki oryantasyon eğitimleri ile öğrencilerin meslek hayatına daha bilinçli geçiş yapmaları hedeflenmiştir.

Eğitim programı boyunca mimarinin; psikoloji, sosyoloji, siyaset, müzik, edebiyat ve sanatın çeşitli dalları ile ilişkisi hem seminerlerle hem de çeşitli atölye çalışmaları ile ele alınarak, öğrencilerde, hayatın her alanına dokunan ve hayatın her alanından beslenen tasarımcı fikrinin oluşması amaçlanmıştır.

Tasarlamak, imar ve inşa etmek için; geçmişi doğru okuyorum, görüyorum, duyuyorum, yaşıyorum, anlıyorum, hissediyorum, empati yapıyorum ve yeni bir şeyler söylüyorum diyebilen tasarımcıların yetişmesi amacıyla hazırlanmış olan mimarhane, geleceğin tasarımcılarını yetiştirmek için büyük bir gayretle çalışmalarına devam etmektedir.


HİKMETÂNE NEDİR ?

Hikmetâne, ümmetin ihtiyacı olan donanımlı, hikmetli, aktif ve lider bir ilahiyat gençliği yetiştirmek için sertifikalı; “Lisans Derslerine Takviye, Beden Dili, Diksiyon Eğitimleri, Genç Psikolojisi, Sınıf Yönetimi, Kritik Ve Analitik Düşünme, Ders Sunum Teknikleri, Usul Dersleri ve Akademisyenliğe Hazırlık” eğitimlerini kapsayan, sosyal faaliyetler, geziler, yurt dışı imkanı ve burs imkanını da içeren çok yönlü ve kapsamlı bir eğitim programıdır.

Fütüvvet geleneğine ve medeniyet tasavvuruna sahip, dünyada olup bitenleri kritik-analitik süzgeçten geçirerek değerlendirebilme kabiliyetine sahip, aslına ve nesline karşı kendini sorumlu hisseden, çağın gerektirdiği entelektüel bilgiye sahip, sosyal yönü güçlü, dünyayı iyi okuyabilen, sorun çözme yeteneğine sahip, teknoloji ile barışık ve inovatif düşünceye sahip, sağlıklı ve kaliteli hayata ve çalışma prensibine sahip, iş işleyişi ve stratejilerini bilen, piyasaya hazır, kişisel kariyer planını yapmış, mesleğinin erbabı bir hekim yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla Ankara Sosyal Gelişim Derneği (SOGEL) tarafından koordine edilen Hekimâne programı, bir mesleki kariyer tamamlama programıdır.


Geleceğin Hukukçusu Olmak

Kendisi adil olan ve asla zulmetmeyen, insanlara kendilerine karşı adil olmayı ve diğer insanlara da adaletli davranmayı emreden, nizamı alem düsturu ile evreni yaratan Allah’ın 99 ismi arasında en muhkem olanı “El-Adl” ismidir. İslam’ın dünyada “Nizam-ı Alem”’i sağlama adına kurduğu bu büyük medeniyet; Hz Ömer gibi adalet timsalini yetiştirdiği gibi, cihan padişahı olan Fatih Sultan Mehmet’i yargılama cesaretini gösteren, Kadı Hızır Çelebi’nin hükmünü esas almıştır. Günümüzde dünyanın ferdi ve toplumsal ölçekte hızla savrulduğu adaletsiz ve iki yüzlü hak anlayışına karşı belki de tepki gösterebilecek ve yeni bir yeryüzü adaletini kurgulayabilecek potansiyele sahip, yeryüzünde kalmış olan tek medeniyet tasavvuruna sahip olmanın dayanılmaz ağırlığını taşımaktayız. Bu nedenledir ki; geleceğin adil ve sağduyulu hukukçularını yetiştirmek kaçınılmaz bir görev olarak karşımızda durmaktadır.

Amaç

Böyle bir medeniyetin çocukları olan günümüz genç hukuk neslinin, ayaklarını kökleri çok derinde olan hukuk medeniyeti zemini üzerine bastırarak, geleceğin evrensel nizamını kurma ufku ile donatmak temel amacımızdır. Bu nedenle dünyada hukuk ve adalet alanındaki gelişmeleri kritik-analitik süzgeçten geçirerek değerlendirebilen, öz değerlerine karşı kendini sorumlu hisseden, çağın gerektirdiği entelektüel bilgi ile donanmış, sosyal yönü güçlü, sorun ve anlaşmazlıklara karşı sulh ve adaleti yaygınlaştırıcı irade sergileyen, bir bütün olarak akıl, ruh ve beden sağlığını muhafaza edecek yaşam tarzını benimseyen, iş hayatının gerektirdiği verimlilik ve sorumluluk ilkelerine sahip, iş hayatı, aile ve toplum arasında adil bir denge kurabilen, kişisel kariyer planını yapmış, mesleğinin erbabı bir hukukçu yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla Ankara Sosyal Gelişim Derneği (SOGEL) ve Hukukun Üstünlüğü Derneği (HÜD) tarafından birlikte koordine edilen Hukukhane programı, bir mesleki kariyer tamamlama programıdır.

Kimler Katılabilir ?

Programımıza hukuk fakültelerinde okuyan ve mesleklerinde en iyi olmayı arzulayan, mesleğini kadim geleneğimizin dinamikleri doğrultusunda evrensel anlayışla sergilemek isteyen öğrenciler katılabilir. Hukukhane programı ücretsizdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir