MERHABA… SOGEL’E HOŞ GELDİNİZ
• Kıymetli Gönüllümüz:
Bu form, çalışmalarımızdaki kaliteyi artırabilmek, özgün fikirlerle katma değer oluşturabilmek, insan kıymetlerimizin hedef, proje ve faaliyetlerimize etkin bir şekilde katkı ve katılımlarına fırsat sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
Bu kapsamda aşağıdaki soruları içtenlikle doldurmanız bizleri memnun edecektir.
İlginize teşekkür eder, “İyilik Tasarım, Uygulama ve Yayma” çalışmalarında başarılar dileriz.

AYDINLATMA METNİ Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında Ankara Sosyal Gelişim Derneği tarafından hazırlanmıştır. Bu Gönüllü Tanıma Formunu doldurmak suretiyle Derneğimize ileteceğiniz kişisel verileriniz; Derneğimiz veya paydaşlarımız tarafından yürütülmekte olan ya da yürütülecek olan projelerde şahsınızın bilgi ve birikimlerinden istifade edilmek amacı ile iletişime geçilmek üzere kullanılacak olup, aynı amaçlarla Derneğimizin paydaşlarına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen otomatik yollarla elde edilmekte, 6698 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesinde öngörülen haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan yöntemlerle Derneğimize başvurmak suretiyle kullanabilirsiniz.